“Oportunităţile nu apar
tu le construieşti.”

Logo

Logo-ul este o marcă grafică, o emblemă, un simbol mai mult sau mai puțin stilizat cu rolul de a identifica și/sau a defini o asociație, companie, un produs, un brand. Acest element a devenit parte integrantă a identității unui brand, conferind o valoare aparte acestuia, intangibilă, când este recunoscut și asociat cu produsul/ compania.

Fie că se prezintă sub formă de ideogramă, pictogramă, logotip sau o combinație a acestora, logo-ul nu este conceput pentru a defini direct și strict activitatea unei companii, ci ia, de cele mai multe ori, o formă stilizată, cu înțeles metaforic (de exemplu Apple: deși semnul grafic este un măr mușcat și nu explică ce vinde compania, simbolul este recunoscibil și asociat cu tehnologia Mac).

Logo-uri

Studiu de caz

New Old Village